GWC

Gruntowy Wymiennik Ciepła, w skrócie GWC, to instalacja umieszczona pod powierzchnią gruntu i poniżej strefy zamarzania, gdzie temperatura ulega niewielkim wahaniom w ciągu roku. System ten dostarcza wstępnie uzdatnione powietrze zewnętrzne do wnętrza budynków, z wentylacją mechaniczną zaopatrzoną w rekuperator.

Korzyści wynikające z zastosowania GWC:

 • Zastosowanie GWC w całym systemie wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją znacząco zmniejsza zużycie prądu w samym rekuperatorze (utrzymywanie się w GWC temperatury powyżej 0° C eliminuje włączanie się nagrzewnicy zimą) i polepsza jakość powietrza w budynku oraz obniża koszty ogrzewania budynku.
 • W sezonie letnim GWC pełni rolę w pełni ekologicznego, prawie darmowego klimatyzatora – minimalne zużycie prądu wynika z pracy wentylatorów wymuszających przepływ powietrza przez instalację.
 • zabezpiecza elementy wentylacji mechanicznej (rekuperator) przed zamarzaniem i szronieniem zimą!
 • GWC nawilża przepływające powietrze co ma istotny wpływ na komfort domowników.

Dlaczego warto wybrać GEOHEAT?

 • Rury stosowane w systemie GWC GEOHEAT to rury antybakteryjne, których we-wnętrzna warstwa zawiera cząsteczki srebra (produkt szwajcarskiej rmy SANITIZED). Zapewnia to świeże, zdrowe i pozbawione zanieczyszczeń powietrze, które będzie miało korzystny wpływ dla alergików, czy astmatyków.
 • Wszystkie elementy GWC GEOHEAT wykonane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego –polietylenu wysokiej gęstości HDPE. Taki sam materiał stosowany jest przy budowie sieci gazowniczych i wodociągowych już od lat siedemdziesiątych XX wieku. Współczynnik przewodzenia ciepła wyno szący 0,5 W/mK – kluczowy w przypadku GWC – jest najwyższy ze wszystkich dostępnych na rynku rozwiązań rurowych GWC.
 • Sposób łączenia Systemu GWC GEOHEAT. Elementy GEOHEAT łączone są w technologii zgrzewania elektrooporowego i doczołowego. Taki sposób łączenia rur daje 100% szczelności
  i trwałości systemu. Tak wykonany GWC jest całkowicie zabezpieczony przed in ltracją wód
  gruntowych i opadowych. GWC GEOHEAT można układać: w obrysie fundamentów, pod
  płytą fundamentową, pod parkingami lub pod terenem zielonym, na głębokości 1,65-2,2 m. W gruncie na tej głębokości panuje bardzo stabilna tempe¬ratura, która w ciągu roku wynosi od 4° C do 8° C.
 • Gwarancja na GWC GEOHEAT wynosi 30 lat dzię- ki zaletom wymienionym powyżej, jak: zgrzewanie elektrooporowe i doczołowe, wysokiej jako- ści materiał HDPE (polie-tylen wysokiej gęstości), wewnętrzna warstwa antybakteryjna oraz wykonywanie GEOHEAT tylko przez autoryzowanych i przeszkolonych instalatorów
 • GWC GEOHEAT to produkt polski wyprodukowany w całości w Polsce. Jego unikatowy system został opatentowany w Urzędzie Patentowym i posiada chroniony na terenie całej Unii Europejskiej znak handlowy.


Stosując rekuperację wraz z instalacją GWC odnotować możesz realne korzyści. W jaki sposób? Inwestując jedynie ok. 30–40% więcej środków finansowych niż za standardową instalację, możesz cieszyć się dużo sprawniejszym systemem odzysku ciepła zimą, a także darmową klimatyzacją latem.