PRZEKSZTAŁCENIE FIRMY NA PRODMAX SP. Z O.O.

SZANOWNI PAŃSTWO!
Niniejszym informujemy, iż z dniem 01 grudnia 2022 roku nastąpiło przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej z dotychczasowej:
F.H.P. PRODMAX ROBERT LICHOŃ
na: PRODMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dawniej F.H.P. PRODMAX ROBERT LICHOŃ) lub krócej PRODMAX Sp. z o.o.
Zgodnie z treścią art. 5842 Kodeksu spółek handlowych spółka przekształcona przejmuje wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem.
W wyniku przekształcenia powstała Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o nazwie PRODMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej „F.H.P PRODMAX ROBERT LICHOŃ”) z siedzibą przy ul. Sokołowskiej 38, 05-806 Sokołów
NIP: 5342658107, REGON: 523805523, KRS: 0001004078
Informujemy, że zmiana dotyczy nie tylko nazwy firmy, zmienia się również forma prawna oraz NIP.
Adres siedziby, numery kont bankowych, numery telefonów, a także adresy poczty elektronicznej pozostają bez zmian. Spółka przekształcona będzie kontynuować działalność w dotychczasowym zakresie. Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany we wszystkich nowych dokumentach wystawianych dla PRODMAX Sp. z o.o. począwszy od dnia 01.12.2022 roku.
Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zmiana nazwy nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu, który był i nadal pozostaje stroną zawartych już umów. Przekształcenie przedsiębiorcy nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie zaciągniętych przez firmę zobowiązań, czy też wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez naszą firmę umów.
W związku z powyższym, od dnia 01.12.2022 r. włącznie, prosimy o uwzględnienie we wszystkich bazach danych, dokumentach w tym fakturach Vat i korespondencji danych spółki przekształconej. Informujemy, że błędnie wystawione faktury nie będą respektowane.

INFORMACJA O PRZEKSZTAŁCENIUI FIRMY
KRS

Translate »