wyposażenie dodatkowe

Każdą instalację wentylacji mechanicznej można opcjonalnie wyposażyć w dodatkowe systemy które wspomagają, uzupełniają oraz zapewniają lepszą pracę instalacji obniżając np. zużycie energii elektrycznej centrali lub poprawiając jakość higieniczną oraz termiczną doprowadzanego do budynku powietrza.

Typowymi elementami uzupełniającymi instalację wentylacji mechanicznej są:

  • gruntowy wymiennik ciepła – GWC,
  • elementy grzewcze (nagrzewnice pierwotne, wtórne),
  • elementy chłodzące (chłodnice),
  • moduły chłodzące np. pompy ciepła jako element grzewczy lub chłodzący powietrze wentylacyjne.

Gruntowy wymiennik ciepła (GWC)

Instalacja wspomagająca i uzupełniająca instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Świeże powietrze  czerpane z zewnętrz przepływa w pierwszej kolejności  przez GWC umieszczony na odpowiedniej głębokości w gruncie gdzie wykorzystuje energię cieplną zmagazynowaną w otoczeniu wymiennika , którego temperatura na głębokości ok. l,5 m ( zalecane 2m) poniżej poziomu terenu oscyluje na poziomie ok. 8°C. Zimą GWC służy do wstępnego podgrzewania powietrza (działa jako dodatkowy system antyzamrożeniowy) przez co obniża zużycie energii elektrycznej pobieranej przez nagrzewnicę wstępną, a latem schładza powietrze nawiewane do pomieszczeń.

gwc

Spośród dostępnych na rynku rozwiązań GWC można wymienić wymienniki :

  • rurowe (transport powietrza odbywa się specjalną rurą zabezpieczoną powłoką antybakteryjną),
  • płytowe (transport powietrza odbywa się przez strukturę płytową),
  • żwirowe (transport powietrza odbywa się przez warstwę żwiru),
  • glikolowe ( ciepło z gruntu przekazywane jest najpierw do zamkniętego układu glikolowego, a potem do powietrza).

Elementy grzewcze

Dodatkowe wtórne nagrzewnice powietrza (wodne lub elektryczne) instalowane są najczęściej
w przewodzie nawiewnym (za centrala), służące do podgrzania powietrza dostarczanego do pomieszczeń.

Elementy chłodzące

Dodatkowe chłodnice powietrza instalowane  w przewodzie nawiewnym (za centralą) służące do schłodzenia powietrza wentylacyjnego jako elementy wspomagające wentylację mechaniczną poprawiając tym samym komfort termiczny domu.

Pompy ciepła

Pompy ciepła są bardzo dobrym rozwiązaniem   jako element grzewczy lub chłodzący powietrze wentylacyjne. Pełnia one te same funkcje, co wymienione powyżej elementy grzewcze lub chłodzące, przy dużo wyższej efektywności.

UWAGA: Dla systemów GWC oraz elementów chłodzących należy dokonać odpowiednich obliczeń korygujących wydatki powietrza a tym samym wielkość centrali aby uzyskać odpowiednia krotność wymian powietrza a tym samym oczekiwany komfort termiczny.